Junta i equip professional

Junta directiva

La Junta directiva de Fira d’Igualada hi treballa de manera directa, fent-ne el seguiment i marcant les directrius de funcionament de l’entitat.

 • Ivan Sánchez Enrique – President
 • Joan Costa i Cor – Vicepresident
 • Guillem Tort i Castellano – Tresorer
 • Anna Parera i Huertas – Secretària
 • Javier Gonzàlez i Cobacho – Vicesecretari
 • Isabel Juvé i Fontoba – Vocal
 • Pep Morera i Dalmau – Vocal
 • Míriam Salazar i Pérez – Vocal
 • Joan Talavera i Gumà – Vocal
 • Josep M. Verges i Prat – Vocal
 • Anna Vilarrubias i Castelltort – Vocal
 • Ester llimós i Guasch – Vocal
 • Albert Llimós i Guasch – Vocal

Equip professional

Fira d’Igualada té una gestió professional, permanent, formada per tres persones que desenvolupen tasques de gerència, muntatge i infraestructures , comercial i secretaria.

Rosa Maria Plassa i Soler – Gerència
rosa@firaigualada.org

Marc Queraltó Cosme – Equip tècnic
marc@firaigualada.org