Termes i condicions de compra

TERMES I CONDICIONS DE COMPRA.

1) INFORMACIÓ PRÈVIA.
Fira d’Igualada informa que els tràmits per efectuar l’adquisició de béns i/o obtenir la prestació dels serveis oferts són aquells que es descriuen en aquestes condicions generals, així com aquells altres específics que s’indiquin en pantalla durant la navegació i el procés de compra, de manera que l’Usuari declara conèixer i acceptar aquests tràmits com a necessaris per accedir als productes i serveis oferts en aquesta web.
En fer ús d’aquesta pàgina web i fer compres a través d’aquesta pàgina, l’usuari es compromet a:
1. Fer ús d’aquesta pàgina web únicament i exclusivament per fer compres legalment vàlides.
2. No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si es pot considerar raonablement que s’ha fet una comanda d’aquesta índole Fira d’Igualada queda autoritzat a anul·lar-la i informar les autoritats competents.
3. Facilitar-nos la vostra adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta per a la gestió de les comandes, i mantenir actualitzades aquestes dades. Si no ens facilita tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva compra.
4. En realitzar una compra a través d’aquesta pàgina web, declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

2) REALITZACIÓ DE COMPRES.
– La prestació del servei es fa efectiva des de l’establiment Fira d’Igualada seleccionat per l’usuari en el procés de compra.
– Per poder accedir a la prestació dels serveis oferts a través del web l’Usuari pot accedir a través del seu compte (si s’hagués registrat prèviament), o bé fer la compra “sense registrar”. Per accedir com a usuari registrat haureu d’introduir el vostre correu electrònic i la contrasenya facilitada en el procés de registre. El nom d’usuari i la contrasenya són elements identificadors i habilitadors per accedir als serveis i tenen caràcter personal i intransferible.
-Per procedir a l’adquisició dels diferents productes oferts, l’Usuari haurà de seguir totes les indicacions i instruccions recollides a cada pantalla, i facilitar les dades que siguin requerides per a la gestió de la comanda, determinant a cada formulari les dades que resulten obligatòries per al procés de compra.
-Una vegada que l’Usuari hagi seleccionat a la pàgina web tots els productes de compra desitjats, haurà de seleccionar l’opció “Finalitzar”, i apareixerà a la pantalla corresponent els productes inclosos a la compra amb el preu final (IVA i despeses d’enviament incloses ), juntament amb les ofertes aplicables a la seva comanda, i en aquest moment és quan l’usuari selecciona l’oferta que consideri oportuna i introdueix els codis de descompte, si en té.
– Totes les compres estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si hi ha dificultats quant al subministrament, l’establiment es posarà en contacte amb l’usuari per informar-lo.
-Confirmació de la compra: Finalitzat el procés de compra apareix l’opció de confirmació de la compra, en què apareixeran relacionats els productes adquirits, i serà responsable el mateix usuari de revisar i confirmar els productes. Un cop confirmada la compra i rebuda l’ordre, Fira d’Igualada enviarà al vostre client un albarà per correu electrònic confirmant la compra.

3) DESISTIMENT.
Fira d’Igualada informa a l’Usuari que no té obligació d’enviar al consumidor un document de desistiment per poder revocar la contractació del servei ofert a través de la nostra web en els terminis legals, en trobar-se dins de les excepcions establertes a l’article 102 i 103 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en virtut dels quals s’estableix que no hi cap el dret de desistiment en els contractes de subministrament de béns confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

4) PREUS.
Al moment de la compra es mostrarà el preu final per producte en euros, inclòs l’IVA. Les comandes el destí de lliurament de les quals siguin les Illes Canàries estaran exemptes d’IVA i se’ls aplicarà l’Impost General Indirecte Canari (IGIC).

5) PAGAMENTS.
A la pantalla corresponent al pagament de la comanda apareixeran els diferents mitjans de pagament disponibles a l’establiment de referència, podent triar el que li resulti més convenient.
Els diferents mitjans de pagament amb què pot comptar cada establiment són els següents:
• Targeta de crèdit-dèbit.
• PayPal
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podem formalitzar cap contracte amb l’Usuari. En autoritzar el pagament amb la targeta facilitada confirma que és el titular de la targeta.
El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptada a la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat de dades. Per aconseguir aquests fins, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a l’efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés
Política de devolució o retorn de pagaments amb targeta:
En els casos en què es demostri que és procedent la devolució o abonament a l’usuari dels pagaments realitzats amb targetes, Fira d’Igualada procurarà fer el reemborsament corresponent en compte en el termini de 10 dies hàbils.

6) RECLAMACIONS.
L’Usuari pot formular una queixa o reclamació al Servei d’Atenció al Client mitjançant el formulari de contacte de la web o bé mitjançant comunicació escrita adreçada a Fira d’Igualada, Carrer de les Germanes Castells, 25, 08700 Igualada, Barcelona.
A més Fira d’Igualada disposa de Fulls de Reclamacions, a disposició dels usuaris. Recomanem als usuaris que trametin la reclamació a l’establiment encarregat de la prestació efectiva del servei.
D’acord amb el que disposa l’Art. 14.1 del Reglament núm. 524/2013 de la UE, us informem que la Comissió Europea facilita una plataforma online de resolució de conflictes, que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa .eu/consumers/odr/